THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gối đỡ UCFC

Mã sản phẩm : UCFC

Tên sản phẩm : Gối đỡ UCFC

Mô tả : 

Dùng để đỡ các chi tiết quay.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Gối đỡ UCECH

Gối đỡ UCT

Vòng bi UC

Vòng bi UK

Vòng bi KH

Vòng bi B

Gối đỡ UCC

Vòng bi SER

1 2