THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thanh trượt - Con trượt TBI / TRH-F

Mã sản phẩm : TRH-F

Tên sản phẩm : Thanh trượt - Con trượt TBI / TRH-F

Mô tả : 

Con trượt cao, có cánh (TRH - F ). Thanh trượt vuông TBI là một trong những sản phẩm trượt dẫn hướng hàng đầu Đài Loan. Chất lượng đạt ISO 9001.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Thanh trượt - Con trượt TBI / TRH-V

Thanh trượt - Con trượt TBI / TRC-V

Thanh trượt - Con trượt TBI / TRS-F

Thanh trượt - Con trượt TBI / TRS-V