THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi cưa cắt gỗ tự nhiên

Mã sản phẩm : NORMA. Xuất xứ: ITALY

Tên sản phẩm : Lưỡi cưa cắt gỗ tự nhiên

Mô tả : 

Lưỡi cưa dùng để cắt dọc và cắt ngang thớ gỗ mềm, gỗ cứng...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Laminate

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Veneer

Lưỡi cưa cắt ngang gỗ

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt nhôm

1 2 3