THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi cưa máy cầm tay

Mã sản phẩm : ELETH II. Xuất xứ: ITALY

Tên sản phẩm : Lưỡi cưa máy cầm tay

Mô tả : 

Lưỡi cưa dùng để cắt dọc và cắt ngang thớ gỗ mềm, gỗ cứng, ván dăm...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Laminate

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Veneer

Lưỡi cưa cắt ngang gỗ

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ván MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt ván MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt nhôm

1 2 3