THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi cưa cắt vật liệu nhựa

Mã sản phẩm : PIXIS. Xuất xứ: ITALY

Tên sản phẩm : Lưỡi cưa cắt vật liệu nhựa

Mô tả : 

Lưỡi cưa dùng để cắt vật liệu nhựa, thủy tinh, PVC...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Laminate

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Veneer

Lưỡi cưa cắt ngang gỗ

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt nhôm

1 2 3