THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi vá khuyết tật gỗ

Mã sản phẩm : LAMELLO. Xuất xứ: ITALY

Tên sản phẩm : Lưỡi vá khuyết tật gỗ

Mô tả : 

Lưỡi cắt dùng để loại bỏ khuyết tật, tạo rãnh cho quá trình vá khuyết tất của gỗ...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Laminate

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Veneer

Lưỡi cưa cắt ngang gỗ

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt nhôm

1 2 3