THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi cưa tạo rãnh

Mã sản phẩm : INCASTRI. Xuất xứ: ITALY

Tên sản phẩm : Lưỡi cưa tạo rãnh

Mô tả : 

Lưỡi cắt dùng để tạo rãnh trong lắp ghép các chi tiết gỗ...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Laminate

Lưỡi cưa cắt ván MDF, ván Veneer

Lưỡi cưa cắt ngang gỗ

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa mồi cắt ván HDF, MDF, MFC

Lưỡi cưa cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt ngang, cắt dọc gỗ

Lưỡi cưa cắt nhôm

1 2 3