THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy cưa bàn trượt CNC ASTRA 500

Mã sản phẩm : ASTRA 500 / Xuất xứ: Italy

Tên sản phẩm : Máy cưa bàn trượt CNC ASTRA 500

Mô tả : 

Cắt các tấm ván MDF, MFC theo các qui cách yêu cầu.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Máy cưa bàn trượt STS-320D

Máy cưa bàn trượt P-32

Máy cưa bàn trượt P-3200TM

Máy cưa bàn trượt P-3200TA

Máy cưa lưỡi trượt PSW-3200II

Máy cưa lưỡi trượt PSW3200IIH

Máy cưa lưỡi trượt TPS-12SN

Máy cưa lưỡi trượt TPS-12SH

Máy cưa cắt đoạn chính xác CFS-100...

Máy cưa cắt đoạn chính xác CFS-200A...

Máy cưa mõng dạng khung F15

Máy cưa rong lưỡi trên JRS-12TK

1 2 3 4 5