THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mũi làm mộng 2 cánh

Mã sản phẩm : K112-2T

Tên sản phẩm : Mũi làm mộng 2 cánh

Mô tả : 

Tạo lỗ mộng oval các sản phẩm gỗ.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mũi khoan chuôi ren

Mũi khoan chuôi thẳng

Mũi khoan lắp mảnh hợp kim

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan hợp kim

Mũi đục vuông 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"-...