THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mũi khoan hợp kim

Mã sản phẩm : TCT510-V

Tên sản phẩm : Mũi khoan hợp kim

Mô tả : 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mũi khoan chuôi ren

Mũi làm mộng 2 cánh

Mũi khoan chuôi thẳng

Mũi khoan lắp mảnh hợp kim

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi đục vuông 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"-...