THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mã sản phẩm : A210-L / A210-V

Tên sản phẩm : Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mô tả : 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mũi khoan chuôi ren

Mũi làm mộng 2 cánh

Mũi khoan chuôi thẳng

Mũi khoan lắp mảnh hợp kim

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan hợp kim

Mũi đục vuông 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"-...