THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mũi đục vuông 1/4

Mã sản phẩm : CM

Tên sản phẩm : Mũi đục vuông 1/4"- 5/16"- 3/8"- 1/2"- 3/4"

Mô tả : 

Tạo lỗ mộng vuông theo kích thước định sẵn.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mũi khoan chuôi ren

Mũi làm mộng 2 cánh

Mũi khoan chuôi thẳng

Mũi khoan lắp mảnh hợp kim

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan 2 tầng chuôi ren

Mũi khoan hợp kim