THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Mã sản phẩm : FWQ 3600

Tên sản phẩm : Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Mô tả : 

Nối mí các tấm veneer nhỏ thành tấm lớn trước khi ép nóng.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy xén veneer 1 dao cắt

Máy xén veneer 2 dao cắt

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy cắt ngang veneer