THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy cắt ngang veneer

Mã sản phẩm : EVB 3200

Tên sản phẩm : Máy cắt ngang veneer

Mô tả : 

Cắt thẳng hai biên dọc của veneer trước khi ghép thành tấm veneer lớn.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy xén veneer 1 dao cắt

Máy xén veneer 2 dao cắt

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy nối mí veneer dùng keo