THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy làm mộng âm và khoan lỗ CNC

Mã sản phẩm : HPM

Tên sản phẩm : Máy làm mộng âm và khoan lỗ CNC

Mô tả : 

Máy gồm nhiều bộ phận có chức năng làm mộng âm và khoan lỗ, các bộ phận có thể làm việc độc lập. Máy có thể hoạt động cùng một lúc với 2 chương trình làm việc khác nhau.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Máy làm mộng dương oval 2 đầu CNC

Máy làm mộng âm oval

Máy làm mộng dương oval 1 đầu

Máy làm mộng dương oval 1 đầu

Máy làm mộng âm nhiều đầu

Máy làm mộng dương oval 2 đầu

Máy làm mộng dương oval 2 đầu CNC

Máy làm mộng dương 2 đầu oval...

Máy làm mộng âm oval

Máy làm mộng dương oval 1 đầu

Máy làm mộng dương oval 2 đầu

Máy làm mộng âm nhiều đầu

1 2 3