THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy làm mộng oval

Mã sản phẩm : SDM-8

Tên sản phẩm : Máy làm mộng oval

Mô tả : 

Tạo lỗ mộng oval nhiều đầu cho các chi tiết ghế hoặc giường.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

HS-816 - Máy khoan đứng nhiều đầu...

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy làm mộng oval

Máy khoan ngang

Máy khoan ngang

Máy khoan ngang nhiều đầu

Máy khoan ngang nhiều đầu

Máy khoan chốt

Máy khoan chốt

Máy khoan dàn 6 trục

1 2