THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy khoan dàn 6 trục

Mã sản phẩm : HS-114T

Tên sản phẩm : Máy khoan dàn 6 trục

Mô tả : 

Khoan ngang và đứng các phôi gỗ.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

HS-816 - Máy khoan đứng nhiều đầu...

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy khoan đứng nhiều đầu

Máy làm mộng oval

Máy làm mộng oval

Máy khoan ngang

Máy khoan ngang

Máy khoan ngang nhiều đầu

Máy khoan ngang nhiều đầu

Máy khoan chốt

Máy khoan chốt

1 2