THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mảnh hợp kim TIGRA vuông, bo 4 cạnh

Mã sản phẩm : Mảnh hợp kim vuông TIGRA bo 4 cạnh

Tên sản phẩm : Mảnh hợp kim TIGRA vuông, bo 4 cạnh

Mô tả : 

Mảnh hợp kim TIGRA vuông, bo 4 cạnh được lắp trên các đầu dao cắt của máy bào 4 mặt, 2 mặt...để không tạo nên các đường chỉ sọc trên sản phẩm khi gia công các phôi gỗ có bề mặt rộng.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mảnh hợp kim TIGRA vuông

Mảnh hợp kim TIGRA vuông, mài 4 góc

Mảnh hợp kim TIGRA 35

Mảnh hợp kim TIGRA 45

Mảnh hợp kim TIGRA bo 4 góc