THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mảnh hợp kim TIGRA vuông

Mã sản phẩm : Mảnh hợp kim TIGRA vuông

Tên sản phẩm : Mảnh hợp kim TIGRA vuông

Mô tả : 

Mảnh hợp kim TIGRA vuông được lắp trên các đầu dao cắt của máy bào 4 mặt, 2 mặt... Tạo bề mặt sản phẩm đạt độ bóng theo yêu cầu.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mảnh hợp kim TIGRA vuông, mài 4 góc

Mảnh hợp kim TIGRA vuông, bo 4 cạnh

Mảnh hợp kim TIGRA 35

Mảnh hợp kim TIGRA 45

Mảnh hợp kim TIGRA bo 4 góc