THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dao làm mộng finger 4 cánh

Mã sản phẩm : 01.01.02

Tên sản phẩm : Dao làm mộng finger 4 cánh

Mô tả : 

Tạo mộng để ghép nối phôi theo chiều dài chuẩn.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Dao làm mộng finger với mảnh hợp...

Dao làm mộng finger 2 cánh

Dao làm mộng finger 2 cánh

Dao làm mộng finger 4 cánh

Dao làm mộng finger 4 cánh

Dao làm mộng finger 6 cánh

Dao làm mộng finger 4 cánh

Dao làm mộng finger 2 cánh

Dao làm mộng finger 4 cánh