THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh hợp kim rời

Mã sản phẩm : GP110

Tên sản phẩm : Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh hợp kim rời

Mô tả : 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Dao làm mộng máy PRO-15

Dao vát 45 + bo cạnh R với mảnh hợp...

Dao làm mộng Pano với mảnh hợp kim rời...

Dao bào nhiều chức năng với mảnh...

Dao bào tinh 8 cánh với mảnh hợp...

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

Dao phay rãnh với mảnh hợp kim rời...

Dao làm cửa với mảnh hợp kim rời...

Dao bào thẳng với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 2 mặt với mảnh hợp kim rời...

1 2 3