THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Dao làm cửa với mảnh hợp kim rời dùng cho máy CNC

Mã sản phẩm : AP050

Tên sản phẩm :  Dao làm cửa với mảnh hợp kim rời dùng cho máy CNC

Mô tả : 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Dao làm mộng máy PRO-15

Dao vát 45 + bo cạnh R với mảnh hợp...

Dao làm mộng Pano với mảnh hợp kim rời...

Dao bào nhiều chức năng với mảnh...

Dao bào tinh 8 cánh với mảnh hợp...

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

Dao phay rãnh với mảnh hợp kim rời...

Dao bào thẳng với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 2 mặt với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 2 mặt với mảnh hợp kim rời...

1 2 3