THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Dao làm cửa với mảnh hợp kim rời dùng cho máy CNC

Mã sản phẩm : AP050

Tên sản phẩm :  Dao làm cửa với mảnh hợp kim rời dùng cho máy CNC

Mô tả : 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh...

Lưỡi router nạo rảnh với mảnh...

Lưỡi router vát góc với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router vát cạnh 45 độ với...

Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh...

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

Dao bào 4 mặt với mảnh hợp kim rời

1 2 3