DAO BÀO

Dao bào 2 mặt với mảnh hợp kim rời...

Dao bào 2 mặt với mảnh hợp kim rời...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh...

Lưỡi router nạo rảnh với mảnh...

Lưỡi router vát góc với mảnh hợp...

Lưỡi router thẳng với mảnh hợp...

Lưỡi router vát cạnh 45 độ với...

Lưỡi router vát góc 45 độ với mảnh...

1 2