HỆ THỐNG MÁY PHAY

Máy phay 1 trục

Máy phay 2 trục

Máy phay lưỡi dưới

Máy phay lưỡi trên

Máy phay lưỡi trên

Máy phay 1 trục nghiêng

Máy phay 2 trục

Máy phay 2 trục

Máy phay 1 trục

Máy phay 1 trục bàn trượt

Máy phay 1 trục nghiêng

Máy phay 1 trục nghiêng bàn trượt...