HỆ THỐNG MÁY CHÀ NHÁM

Máy chà nhám 1 trục 0.6 m

Máy chà nhám sơn 1 trục 0.6 m

Máy chà nhám 2 trục 0.6 m

Máy chà nhám 1 trục 1.3 m

Máy chà nhám 2 trục 1.3 m

Máy chà nhám 3 trục 1.3 m

Máy chà nhám - trục bào 1.3 m (2 trục)

Máy chà nhám - trục bào 1.3 m (3 trục)

Máy chà nhám Veneer

Máy chà nhám định hình SDB

Máy chà nhám băng rộng SD

Máy chà nhám sơn SP

Máy chà nhám bo cạnh tròn

Máy chà nhám cong 2 mặt

Máy chà nhám cong 4 mặt

1 2 3