HỆ THỐNG MÁY VENEER

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy xén veneer 1 dao cắt

Máy xén veneer 2 dao cắt

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy nối mí veneer dùng chỉ keo

Máy nối mí veneer dùng keo

Máy cắt ngang veneer