HỆ THỐNG MÁY SƠN MÀNG

Máy sơn trục lăn & sấy 2 mặt...

Máy sơn lót 1 trục

Máy sơn lót 2 trục

Máy sơn lót 2 trục

Máy đánh bóng

Máy sơn lót hai trục

Máy sơn màng

Máy chải sạch bụi

Máy sấy UV