BĂNG TẢI MÁY CHÀ NHÁM THÙNG

Băng tải nhám thùng (loại hạt dưa)

Băng tải nhám thùng (loại hạt dưa)

Băng tải nhám thùng (loại ô vuông)

Băng tải nhám thùng có trục bào

Băng tải nhám thùng (loại ô vuông)

Băng tải nhám thùng (loại ô vuông)

Băng tải nhám thùng loại mỏng

Băng tải nhám thùng loại mỏng

Băng tải máy dán cạnh